Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1000033 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1977
Citat: NUČIČ, Janez. Dinamična analiza konstrukcij z eno prostostno stopnjo v neelastičnem področju : diplomska naloga št. 855. Ljubljana: [J. Nučič], 1977. 101 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1000033]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1000033 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56