Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 100064000 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1997
Citat: LAPAJNE, Janez, GODEC, Matjaž. Kobe dve leti po potresu = Kobe two years after the earthquake. Ujma (Ljublj.), 1997, št. 11, str. 247-252, ilustr. [COBISS.SI-ID 100064000]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 100064000 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56