Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 100066816 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1995
Citat: LAPAJNE, Janez, VIDRIH, Renato. Ugotovitve modelnih raziskav potresa v Kobeju leta 1995 = Results of model studies of the 1995 Kobe earthquake. Ujma (Ljublj.), 1997, št. 11, str. 253-254, ilustr. [COBISS.SI-ID 100066816]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 100066816 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56