Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 10022144 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1981
Citat: FAJFAR, Peter. Račun zgradb v potresnih območjih : 1. del. Ljubljana: RSS, 1981. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 10022144]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 10022144 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56