Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1002849 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Komentor pri diplomskih delih
Peter FAJFAR // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1979
Citat: ŠTIHERL, Dušan, ŽIGANTE, Rajko. Začetna analiza obnašanja dveh armiranobetonskih zgradb med potresi v Črni gori : diplomska naloga št. 943. Ljubljana: [D. Štiherl, R. Žigante], 1979. 2 zv.(183, 115 str.), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1002849]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1002849 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56