Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1003361 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1977
Citat: ŽELE, Bojan. Račun nesimetričnih večnadstropnih konstrukcij pri seizmični obtežbi : diplomska naloga št. 866. Ljubljana: [B. Žele], 1977. 188 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1003361]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1003361 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56