Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1003873 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1978
Citat: PEZDIRC, Miran. Statična presoja 10-etažnega nesimetričnega objekta : diplomska naloga št. 882. Ljubljana: [M. Pezdirc], 1978. 208 f., pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 1003873]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1003873 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56