Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1004129 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1979
Citat: STROJNIK, Štefan. Poenostavitev računa regularnih konstrukcij v visokogradnji pri potresni obtežbi : diplomska naloga št. 909. Ljubljana: [Š. Strojnik], 1979. III, 84 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1004129]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1004129 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56