Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1004135 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Tatjana ISAKOVIĆ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2004
Citat: FISCHINGER, Matej, BEG, Darko, ISAKOVIĆ, Tatjana, TOMAŽEVIČ, Miha, ŽARNIĆ, Roko. Performance based assessment - from general methodologies to specific implementations. V: FAJFAR, Peter (ur.), KRAWINKLER, Helmut (ur.). Performance-based seismic design : concepts and implementation : proceedings of the International Workshop, Bled, Slovenia, 28 June - 1 July 2004, (PEER report, 2004/05). Berkeley, Calif.: Pacific Earthquake Engineering Research Center, 2004, str. 293-308.
Povzetek: Predstavljeni in preverjeni so učinkoviti neelastični modeli za račun obnašanja konstrukcij med potresi. Uveden je indeks neregularnosti za podajne mostove, ki jih je treba analizirati z neelastičnimi metodami odziva. Ugotovljeno je, da globalni parametri inženirskih zahtev za a.b. stene ne dajo vedno zanesljive ocene poškodb. Nesimetrični, na konceh vijačeni stiki jeklenih elementov se obnašajo bolje kot bi bilo pričakovati zaradi nižje odpornosti in duktilnosti šibkejše strani. Za dinamično analizo lesenih okvirnih konstrukcij je bil razvit dvostopenjski računski model z vzdolžno vzmetjo. Z eksperimentalnimi raziskavami so bile ugotovljene vrednosti faktorja obnašanja za zidane konstrukcije. [COBISS.SI-ID 1004135]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 1004135 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56