Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 100449 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.21 Polemika, diskusijski prispevek
Leto: 1993
Citat: FAJFAR, Peter. Obstoječi sistem je dejansko mogoče zlorabiti za zapiranje. Delo (Ljubl.), 10.2.1993, let. 35, str. [8]. [COBISS.SI-ID 100449]
Tipologija: 1.21 Polemika, diskusijski prispevek
COBISS ID 100449 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56