Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1005153 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Komentor pri diplomskih delih
Peter FAJFAR // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1979
Citat: PIRLING, Tomislav. Statični račun za objekt Tovarna mineralnih mešanic in aditivov LEK v Lendavi : diplomska naloga št. 934. Ljubljana: [T. Pirling], 1979. 144 f., [9] pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1005153]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1005153 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56