Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 10150656 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vid MAROLT // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1981
Citat: MAROLT, Vid. PROGRAMSKI SISTEM ZA RACUN KONSTRUKCIJ : 1.DEL. Ljubljana: RSS, 1981. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 10150656]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 10150656 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56