Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1018977 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri diplomskih delih
Tatjana ISAKOVIĆ // Komentor pri diplomskih delih
Leto: 2000
Citat: ŽIBERT, Marko. Potresna izolacija viaduktov : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Žibert], 2000. 102 f., pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1018977]
Tipologija: Komentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1018977 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56