Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 10194944 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Matej FISCHINGER // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Vid MAROLT // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1982
Citat: FISCHINGER, Matej, DUHOVNIK, Janez, MAROLT, Vid, ROGAČ, Rajko, BATTELINO, Darinka, VIDMAR, Silvan. KONSTRUKCIJE V GRADBENISTVU : LETNO POROCILO. Ljubljana: RSS, 1982. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 10194944]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 10194944 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57