Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1025377 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1991
Citat: BRANK, Boštjan, DAMJANIĆ, Frano. Izboljšava numeričnega modela za elastično analizo slojevitih lupin (laminatov). V: PERIŠIĆ, Života (ur.). Teorijska i eksperimentalna istraživanja. Računari u konstrukterstvu, i Opšta razmatranja. Knj. T 2, T-51 - T-99. Beograd: Savez društava građevinskih konstruktera Jugoslavije, 1991, str. 7-12, ilustr.
Povzetek: Pri analizi lupinastih in ploskovnih konstrukcij z metodo končnih elementov se zelo pogosto uporablja 8 vozliščni izoparametričen ukrivljen element z več sloji po debelini. Iz njega izhaja element z enim slojem (po njegovi debelini se opravi analitična integracija). Će hočemo tak element uporabiti pri analizi laminatnih konstrukcij, moramo določiti matriko elastičnih konstant, ki zajema karakteristike različnih materialov po njegovi debelini. Prikazujemo določitev te matrike in določitev točnejšega poteka prečnih strižnih napetosti pri takšnih elementih. Rešitve so prikazane z dvema primeroma; steklobetonsko lupino in laminatno ploščo

This 8 node ispoparametric multi-layered shell element is widely used for the analysis of shells and plates. A single-layer element is developed for the analytical integration throught the thickness. In order to analyse laminated shell structures it is necessary to determine stress-strain matrix which includes all different materials throught the thickness of the element. The corresponding formulation is briefly described as well as a formulation for the improved distribution of transverse shear stresses. The solutions are illustrated with two examples; fibre reinforced concrete shell and three-ply plate [COBISS.SI-ID 1025377]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 1025377 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57