Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1025889 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1990
Citat: BRANK, Boštjan, DAMJANIĆ, Frano. Analiza steklobetonske strehe. V: FISCHINGER, Matej (ur.), SAJE, Franc (ur.). Zbornik 12. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 20. - 21. septembra 1990. Ljubljana: Društvo gradbenih konstruktorjev: Društvo za potresno inženirstvo, [1990], str. 144-149, ilustr.
Povzetek: Predstavljena je numerična analiza prototipa montažne strehe lupinaste oblike.Konstrukcija je tanka (1.5 cm) in lahka, največji razpon ima 3.0 m, narejena pa je iz steklobetona. Streha je bila analizirana s programskim paketom SHELIN, ki temelji na metodi končnih elementov in omogoča linearno elastično analizo lupinastih konstrukcij poljubnih oblik. Z njim smo določili napetostno in deformacijsko stanje v lupini pri različnih obtežnih kombinacijah (lastna teža, veter, temperatura) ter takooptimizirali obliko in način podpiranja lupine

Numerical analysis of prefabricated shell shaped roof is presented. The construction is very thin and lightweight. It is 1.5 cm thick, having span of 3.0 m. The structural material used is glass - fibre reinforced concrete. The roof was analysed using the software package SHELIN, which is based on finite element method and provides linear elastic analysis of shell structures of arbitrary shape. Strain and stress conditipons under different load combinations (gravitational, wind and thermal loads) were considered. Due to them the shape of the construction and the support conditions were optimized [COBISS.SI-ID 1025889]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 1025889 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56