Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 102759 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Jana ŠELIH // 1.02 Pregledni znanstveni članek
Leto: 1997
Citat: ŠELIH, Jana. Visokovredni betoni na osnovi domačih materialov = High performance concrete based on local raw materials. Kovine zlit. tehnol., 1997, let. 31, št. 1-2, str. 159-161.
Povzetek: Trajnost in trdnost betona sta ključna parametra, ki vplivata na obnašanje betonskega elementa oziroma zgradbe med celotno dobo uporabe. Če želimo določiti raven trajnosti za posamezen primer, moramo poznati okolje, ki mu bo beton izpostavljen med uporabo. Prav tako je pomembno, da identificiramo tiste lastnosti konvencionalnega betona, ki negativno vplivajo na nivo trajnosti materiala. Da te nezaželene pojave odstranimo, moramo uporabiti visokovredne (specialne) betone, ki se od konvencionalnih razlikujejo po tem, da pri njihovi pripravi dodajamo razliečne dodatke in uvajamo posebne postopke ter tako dosežemo izboljšanje trajnosti. V članku so na kratko opisane lastnosti betona z ekspanzivnim dodatkom, s polimerami ter mikroarmiranega in visokotrdnega betona.

Durability and strength are the key parameters influencing the development of the concrete element behaviour over its entire service life. If the durability level for a particular case of the concrete application is to be known, the environment to which concrete has to be subjected has to be defined. It is also important to identify the conventional concrete properties that have an adverse effect upon the material durability. To improve these properties, high performance concrete (HPC) has to be employed. In the production of HPC concrete, special procedures are introduced in the technology of concrete, and certain additives are added in order to improve concrete durability. In this paper, expansive concrete, polymer concrete, fibre-reinforced concrete and high strength concrete are discussed.
Tipologija: 1.02 Pregledni znanstveni članek
COBISS ID 102759 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56