Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 10329689 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1988
Citat: LAPAJNE, Janez. Zadrege strokovnega pisanja. Obz. mat. fiz., 1988, let. 35, št. 5, str. 159-160. [COBISS.SI-ID 10329689]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 10329689 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56