Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 10346713 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vlado STANKOVSKI // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 1999
Citat: KOCJANČIČ, Boštjan, BEDEN, Robert, STANKOVSKI, Vlado, SMRKE, Dragica. Ali prisotnost bolezni in sodelovanje bolnika vpliva na rehabilitacijsko dobo po vgraditvi kolčne endoproteze? = Does the presence of diseases and the patients co-operation influence the length of rehabilitation after the implantation of hip endoprosthesis?. Zdrav. vars., 1999, letn. 38, št. 7/8, str. 243-246.
Povzetek: The influence of certain diseases and the patient's cooperation on the rehabilitation period aher implantation of hip endoprosthesis were evaluated. The files of patients that were treated betwpen /anuary 1988 and December 1996with the implantation of the hip endoprosthesis at the Department of Traumatology University Medical Centre in Ljubljana were used in the research.Files of 393 patients (124 with total hip endoprosthesis and 269 withbiarticular partial endoprosthesis) were included in the research. The result show that the hospitalisation time is statistically significantly shorter if the patient co-operates. The period aher the operation in which thepatient is able to sit, stand up and walk independently are significantly shorter if the patient co-operares. Our results show that certain diseases mayprolong the rehabilitation period and among them pulmonary diseases are in the first place. Aher the implantation of hip endoprosthesis a special care isneeded for non-cooperative patients. As the treatmrnt of associated diseasescould be problematic in the aged patients, the co-peration of these patients is even more important. The instructions for treating of such patients have been formulated at the end.

V prispevku smo ocenili vpliv prisotnosti določenih bolezni in sodelovanja bolnika na rehabilitacijsko dobo po zdravljenju dislociranega zloma stegneničnega vratu s kolčno endoprotezo. Pregledali smo klinične popise bolnikov, ki so bili zdravljeni v obdobju od januarja 1988 do decembra 1966 z implantacijo kolčne endoproteze na Kliničnem oddelku za travmatologijo Klinični center Ljubljana. V raziskavo smo vključili 393 oseb (124 s totalno kolčno endoprotezo in 269 z bipolamo parcialno enrlopretezo). Rezultati spremljanja v bolnišnici kažejo da je trajanje hospitalizacije statistično pomembno krajše, če je bolnik sodeloval. Ob sodelovanju bolnika so značilno krajša tudi obdobja po operativnem posegu, pri katerih je bolnik začel sedeti,vstajati in samostojno hoditi ob opori. Naši rezultati kažejo pomemben vpliv določenih bolezni na rehabilitacijsko dobo tako, da jo podaljšajo. Največji vpliv na dolžino rehabilitacije imajo pljučne bolezni. Na podlagi naših rezultatov lahko zaključimo, da je pri implantaciji kolčnene endoprotezepo dislociranem medialnem zlomu stegneničnega vratu potrebna posebna skrb za bolnike, ki ne sodelujejo. Večkrat ni mogoče ozdraviti spremljajoče bolnikove bolezni, zato je skrb za sodelovanje takšnega bolnika še toliko pomembnejša. [COBISS.SI-ID 10346713]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 10346713 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56