Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 103859712 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter KANTE // NERAZPOREJENO
Leto: 1999
Citat: BON KLANJŠČEK, Mirjam, KANTE, Peter, PARAVAN, Dejan. Zbirka odgovorov na ustna vprašanja iz maturitetnega kataloga za matematiko. 2. dopolnjena izd. Nova Gorica: Bomi, 1999. 127 str., ilustr. ISBN 961-90764-0-0. [COBISS.SI-ID 103859712]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 103859712 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56