Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 10392834 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 1.02 Pregledni znanstveni članek
Leto: 1989
Citat: DUHOVNIK, Janez. Stanje in razvojne težnje pri uporabi računalnika v konstrukcijskem gradbenem inženirstvu. Gradb. vestn., 1989, let. 38, št. 7/8, str. 196-200. [COBISS.SI-ID 10392834]
Tipologija: 1.02 Pregledni znanstveni članek
COBISS ID 10392834 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57