Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 104039 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1997
Citat: BRANK, Boštjan. Linearna stabilnostna analiza vkopane cilindrične lupine iz armiranega poliestra = Linear stability analysis of a buried cylindrical shell of reinforced polyester. V: SAJE, Franc (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.). Zbornik 19. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 16. - 17. oktober 1997. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 1997, str. 155-160.
Povzetek: V prispevku so prikazani nekateri rezultati stabilnostne analize cilindrične kompozitne lupine s prostornino 18 m3, ki je vkopana v zemljino slabše kvalitete. Lupina je narejena iz desetih slojev poliestra, ki je armiran s steklenimi vlakni. Za določitev uklonske varnosti konstrukcije je bila napravljena linearna stabilnostna analiza. Pokazalo se je, da je za dosego zadovoljivega uklonskega faktorja, na kljub majhnim napetostim v cilindru, potrebno namestiti večje število radialnih ojačitev.

The paper presents some results of a linear buckling analysis of a cylindrical composite shell buried into a poor-quality soil. The shell is made of ten layers of a polyester material reinforced with glass fibres. To evaluate a critical loading factor the standard linear stability analysis is performed. Although the stresses in the cylinder are small, relatively large number of stiffeners need to be designed to obtained the desired value of safety against collapse. [COBISS.SI-ID 104039]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 104039 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56