Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 10416898 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 1.02 Pregledni znanstveni članek
Leto: 1989
Citat: DUHOVNIK, Janez. Ekspertni sistemi v gradbeništvu. Gradb. vestn., 1989, let. 38, št. 9/10, str. 256-261. [COBISS.SI-ID 10416898]


Tipologija: 1.02 Pregledni znanstveni članek
COBISS ID 10416898 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56