Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1044321 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez REFLAK // 1.02 Pregledni znanstveni članek
Matej FISCHINGER // 1.02 Pregledni znanstveni članek
Peter FAJFAR // 1.02 Pregledni znanstveni članek
Leto: 1977
Citat: FAJFAR, Peter, FISCHINGER, Matej, REFLAK, Janez. Uporaba računalnika pri analizi konstrukcij. Gradb. vestn., 1977, let. 26, št. 7/8, str. 146-158, graf. prikazi.
Povzetek: Opisane so izkušnje, dobljene pri uporabi računalnikov za analizo konstrukcij v visokogradnji. Prikazane so poenostavitve, ki jih lahko uporabljamo v praksi in omenjene napake, ki se često ponavljajo. Kritično so ocenjeni obstoječi računalniški programi

The experiences adopted with computer applications for the analysis of multistorey structures are described. The simplifications, wich can be used inpraxis are shown and the errors, which repeatedly emerge are mentioned. The critical evaluation of the existed computer programs is given [COBISS.SI-ID 1044321]
Tipologija: 1.02 Pregledni znanstveni članek
COBISS ID 1044321 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56