Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1047905 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 1972
Citat: FAJFAR, Peter. Analiza nesimetričnih višespratnih konstrukcija kod horizontalnog opterećenja. Naše građev., Decembar 1972, god. 26, br. 12, str. 2148-2154, graf. prikazi.
Povzetek: Prikazana je metoda za dinamičku i statičku analizu višespratnih konstrukcija proizvoljne osnove, koja je pogodna za manje računare. Moguće je uzeti u obzir proizvoljne noseće elemente različitih visina, moguće je elastično uklještenje, a položaj težžišta može se menjati po visini zgrade. Metoda proračuna zasniva se na teoriji elastičnosti sa uobičajenim pretpostavkama, da su međuspratne ploče beskonačno krute u svojoj ravni i beskonačno elastične normalno na tu ravan, te da su mase koncentrisane u visini spratova. Pomoću programa u FORTRANU izračunat je numerički primer

A general method for dynamic and static analysis of non-symmetric multystory structures is shown. It is possible to take into account various elements of different height, the elastic supports are possible as well, the position of the mass centre can be changed according to height of a building. The method is based on the elastic theory with the usual assumptions of the rigid-body floor diaphragms, which have no rigidity normal to their own plane, and of the lumped masses at the floor lavels. With the help of the computer program in FORTRAN a numerical example is calculated [COBISS.SI-ID 1047905]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 1047905 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56