Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1048417 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Peter FAJFAR // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 1971
Citat: DUHOVNIK, Janez, FAJFAR, Peter. Račun konstrukcij z metodo podkonstrukcij. Gradb. vestn., 1971, let. 20, št. 3, str. 75-82, ilustr.
Povzetek: Opisana je metoda za račun velikih konstrukcij, ki jih zaradi omejenih zmogljivosti elektronskih računalnikov ni mogoče računati v celoti. Podane so teoretične osnove togostne metode podkonstrukcij, v dveh primerih pa sta prikazani dve možni varianti praktičnega računa. Drugi primer predstavlja prostorsko palično konstrukcijo Tomos servisa v Ljubljani

Here is described the method for computation of big structures, which because of the limited capacities of computers, cannot be counted in the whole. The theoretical basis of stiffness method substructures are given in this article and in two cases two possible variants of practical computations are shown. The second case represents the space truss structure of Tomos service in Ljubljana [COBISS.SI-ID 1048417]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 1048417 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56