Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1048673 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 1.02 Pregledni znanstveni članek
Peter FAJFAR // 1.02 Pregledni znanstveni članek
Leto: 1969
Citat: DUHOVNIK, Janez, FAJFAR, Peter. Račun konstrukcij z elektronskimi računalniki. Gradb. vestn., 1969, let. 18, št. 10/11, str. 233-236, graf. prikazi, 1969, let. 18, št. 12, str. 252-260, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1048673]
Tipologija: 1.02 Pregledni znanstveni članek
COBISS ID 1048673 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56