Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1048929 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri diplomskih delih
Peter KANTE // 2.11 Poročilo o znanstvenoraziskovalni nalogi
Tatjana ISAKOVIĆ // Komentor pri diplomskih delih
Leto: 2000
Citat: KANTE, Peter. Vnaprejšnja napoved potresnega odziva armiranobetonske stene : diplomska naloga št. 1406. Ljubljana: [P. Kante], 2000. 85 f., pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1048929]
Tipologija: Komentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1048929 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57