Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1050500 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)
Leto: 1997
Citat: LAVRIČ, Tomaž, PIRNAT, Borut, KILAR, Vojko. Stanovanjsko poslovni objekt v ureditvenem območju CS 7/8 niz D Nove Poljane. Ljubljana: [samozal.], 1997/1998. 2 mapi (1137 f), ilustr. [COBISS.SI-ID 1050500]
Tipologija: 2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)
COBISS ID 1050500 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56