Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 105587968 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez REFLAK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1989
Citat: REFLAK, Janez. Europa 92, Uvajanje in harmonizacija evropskih standardov, normativov in tehničnih predpisov : raziskovalni projekt : poročilo o delu za leto 1989. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, VTOZD gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1990. 34, 14 f. pril. [COBISS.SI-ID 105587968]


Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 105587968 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57