Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 105588992 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1989
Citat: FAJFAR, Peter. Potresno inženirstvo, [Račun konstrukcij pri potresni obtežbi] : poročilo o delu za leto 1989, (Ljudska obramba in družbena samozaščita). Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, VTOZD gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1989. [257] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 105588992]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 105588992 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56