Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 105633024 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1989
Citat: DUHOVNIK, Janez. Razvoj programske opreme za računalniško projektiranje montažnih armiranobetonskih konstrukcij : poročilo o delu 1989, (Računalnik v gradbenem inženirstvu). Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, VTOZD gradbeništvo in geodezija: Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1989. 75 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 105633024]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 105633024 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56