Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1060705 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1996
Citat: ŽAGAR, Klemen. Primerjava strižne nosilnosti med PAB in EUROCODE-2 : diplomska naloga. Ljubljana: [K. Žagar], 1996. 58 f., pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1060705]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1060705 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56