Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1060961 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1996
Citat: KNE, Marjan. Projektiranje armiranobetonskega okvirja po evropskih standardih : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Kne], 1996. 89 f., pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1060961]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 1060961 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56