Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 10611200 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1983
Citat: BREŠKA, Zdenko, FAJFAR, Peter. Verjetnostne metode v potresnem inženirstvu. Ljubljana: RSS, 1983. 91 str. [COBISS.SI-ID 10611200]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 10611200 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56