Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 10611968 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1983
Citat: FAJFAR, Peter. Račun zgradb v potresnih območjih : 3. del. Ljubljana: RSS, 1983. 87 str. [COBISS.SI-ID 10611968]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 10611968 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56