Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 10614528 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1983
Citat: KOVAČIČ, Iztok. NUMERICNE METODE ZA RESEVANJE DVODIMENZIONALNIH NALOG PRI KONSTRUKCIJAH. Ljubljana: RSS, 1983. 40 str. [COBISS.SI-ID 10614528]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 10614528 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56