Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 106235392 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1994
Citat: DUHOVNIK, Janez. Računalniško integrirano projektiranje potresno varnih armiranobetonskih konstrukcij stavb : [končno poročilo], (Potresno varna graditev objektov). Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za gradbeništvo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1994. [36] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 106235392]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 106235392 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56