Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 10626560 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1983
Citat: DUHOVNIK, Janez. RACUNALNISKO KONSTRUIRANJE IN RISANJE ARMATURNIH NACRTOV ZA PLOSCE. Ljubljana: RSS, 1983. 71 str. [COBISS.SI-ID 10626560]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 10626560 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56