Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 106876416 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1999
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja, MALEČKAR, Vilma. Evalvacija programov Usposabljanje za življenjsko uspešnost : nacionalno poročilo za leto 1999. Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2000. 59 str., [62] str. pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 106876416]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 106876416 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57