Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1069140 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vlado STANKOVSKI // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1997
Citat: STANKOVSKI, Vlado, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, KERSNIČ, Boštjan, SMRKE, Dragica. Determination of the stress distribution in the hip-joint articular surface. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik šeste Elektrotehniške in računalniške konference ERK '97, 25. - 27. september 1997, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 1997, zv. B, str. 107-110. [COBISS.SI-ID 1069140]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 1069140 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56