Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 106926080 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1992
Citat: DUHOVNIK, Janez. Potresnovarna graditev objektov : raziskovalni projekt : vmesno poročilo za leto 1992. Šifra A8/91. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Oddelek gradbeništvo in geodezija, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1992. [176] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 106926080]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 106926080 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56