Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 10706265 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Alenka KREFT // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1977
Citat: KRAINER, Aleš, LESKOVEC, Boris, BREŠKA, Zdenko, DEBELJAK, Miran, OKORN, Darja. Izdelava predloga urbanističnih projektnih normativov za telesnokulturne površine. Ljubljana: FAGG, 1977. 69 str. [COBISS.SI-ID 10706265]

Povzetek: Zahteva za izpis bibliografije je bila poslana z računalnika: 193.2.91.42(193.2.91.42)
Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 28. 4. 2009

Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 10706265 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56