Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 10711808 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1980
Citat: MOŠKON, Dušan, KLADNIK, Rudolf, DUHOVNIK, Janez, NOVAK, Božidar. Vkopana bivalna arhitektura s sončnim ogrevanjem v krajinskem prostoru presoja. Ljubljana: RSS, 1980. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 10711808]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 10711808 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56