Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 108006144 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1998
Citat: LAPAJNE, Janez, SINČIČ, Peter, ŽIVČIĆ, Mladen. Načrti za posodobitev opazovanja potresov v Sloveniji = Plans for modernizing earthquake monitoring in Slovenia. Ujma (Ljublj.), 1998, št. 12, str. 153-155, zvd. [COBISS.SI-ID 108006144]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 108006144 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56