Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 108023040 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1998
Citat: LAPAJNE, Janez. Potresno območje : strokovna beseda. Ujma (Ljublj.), 1998, št. 12, str. 245. [COBISS.SI-ID 108023040]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 108023040 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56