Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1082244 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2000
Citat: KILAR, Vojko. Obnašanje mikroarmiranih konstrukcij pri potresu : poročilo za leto 2000 : raziskovalna naloga. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2001. 32 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1082244]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 1082244 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56