Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 1087364 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.03 Predhodna objava
Leto: 2001
Citat: KILAR, Vojko. Obnašanje mikroarmiranih konstrukcij pri potresu = Seismic behavior of fiber reinforced structures. AR, Arhit. razisk. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2001, [Št.] 1, str. 27-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 1087364]
Tipologija: 1.03 Predhodna objava
COBISS ID 1087364 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56