Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 109350144 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez REFLAK // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1998
Citat: REFLAK, Janez, DAMJANIĆ, Frano B. Sanacija poliestrskega rezervoarja za fosforno kislino v Luki Koper = Strengthening and repair of polyester reservoir for the storage of phoshor acid in "Luka Koper". Gradb. vestn., jan.-feb. 1998, letn. 47, [št.] 1/2, str. 34-38, ilustr. [COBISS.SI-ID 109350144]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 109350144 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57