Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 10975961 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vlado STANKOVSKI // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 2000
Citat: SMRKE, Dragica, ZUPAN, Blaž, DEMŠAR, Janez, BOŽIKOV, K..., STANKOVSKI, Vlado. Hierarhični odločitveni model dolgoročnega kliničnega statusa bolnika po kolčni artroplastiki. V: "Z zdravim korakom v novo tisočletje" : zbi[!]rnik predavanj. Ljubljana: Društvo fizioterapevtov Slovenije, 2000. [COBISS.SI-ID 10975961]


Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 10975961 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56